Mis on passiivmaja ?

Passiivmaja on üks neid kontseptsioone, mida on arendatud lähtudes teaduslikust huvist, kui kaugele saab maja energiakulude vähendamisega minna. Erinevalt muudest lahendustest (null-kütteenergia ja null-energia majad) on passiivmaja osutunud elujõuliseks põhjusel, et küttevajadust ei viida mitte just võimaliku miinimumini, vaid teatud mõistliku piirini, milleks passiivmaja puhul on võimalus aktiivsest küttesüsteemist loobuda.

Soojusvajadus on viidud nii madalale, et eraldi „aktiivsest“ küttesüsteemist (katlast, korstnast, soojatorudest) saab loobuda. Vajaliku koguse lisasooja saab majja viia koos värske õhuga, mida sinna juhitakse nii või teisiti.

Passiivmajaks nimetatakse seega sellist hoonet, kus maja kütmiseks piisab ainult sissejuhitava õhu soojendamisest ning kus aktiivsest küttesüsteemist (ja ka kliimaseadmest) saab seetõttu loobuda.

Passiivmajades elavad pered kulutavad täna reaalselt küttele 10 korda vähem, kui teiste uute majade omanikud. See on võimalik, kuna maja on:

1) väga hästi soojustatud,

2) see on ehitatud lisaks õhutihedana,

3) ilma külmasildadeta;

4) selle akende paigutus ja kvaliteet võimaldab päikeseenergia passiivset ärakasutamist;

5) soe, mida muidu ventileerimisega majast välja juhitakse võetakse soojavahetiga tagasi sissetulevasse õhku.

Nende 5 põhimõtte järgimine võib anda passiivmajastandardiga hoone väga erineva arhitektuuri ja materjalikasutuse puhul. Passiivmaja võib olla nii kivi- kui puitkarkasshoone, selle soojustus võib olla tehtud enamiku tuntud materjalidega. Optimeerimiseks on teadlikult jäetud piisavalt mänguruumi.


 
mustKass
info@passiivmajad.eu Tel: 5182 576 Viljandi, 71007, Koidu 13
Copyright © OÜ Stone House. All rights reserved