Kuidas see praktikas töötab ?

Esimene passiivmaja ehitati Saksamaal Darmstadtis 1991. a.  (arhitektid Bott, Ridder ja Westermeyer). Idee ja kontseptsiooni autor on Wolfgang Feist[1]. Maja on nelja pere elamu. Praeguseks on selles elatud 15 aastat. Keskmine küttekulu on olnud alla 1 liitri kütteõli ruutmeetri kohta, mis on isegi madalam kui algselt projekteeritud (1 l võrdub ca 10 kWh).

Näiteid edasistest tegevustest: 1996 käivitati töörühm „Hinnasoodsad passiivmajad“, mille käigus rajati 600 nn teise põlvkonna passiivmaja. Nende hulgas nt 22 ridaelamut Wiesbadenis, firma Wagner&Co büroohoone, terviklikult planeeritud asumid Viernheimis ja Stuttgartis.

Tänaseks on Euroopas üle 10000 passiivmaja. Neist suur osa Saksamaal ja Austrias, näited aga ka Rootsis, Soomes, Hollandis, Prantsusmaal, Belgias ja mujal. 2004. aastal lõppenud EL projekti CEPHEUS raames ehitati ja monitooriti üle Euroopa nt 200 passiivmaja.

Senised kogemused näitavad, et maja kasutajad on selle toimimisega täielikult rahul. Passiivmajad on lisaks energiatõhusele ka mugavad. Hea soojustus annab selle, et majad ei kuumene suvel nii kiiresti üle; talvel on need ühtlaselt soojad, temperatuuri kõikumised on väga väikesed, ruumi ei tekki külmatsoone ja suurtele klaaspindadele tüüpilist konvektsiooni ehk külma õhu liikumist põrandal. 

Küttele läheb iseenesest vähem energiat ka siis, kui majas kasutatakse rohkem elektriseadmeid. Seadmetes kulutatud elekter muundub pea 100% soojusenergiaks. See loetakse vabaenergia hulka. Selle osa võrra väheneb ka küttevajadus. Eriti suure mõjuga on vanemad ja kulukad seadmed. See pole loomulikult eesmärk. Mõte on hoida kontrolli all kogu mittetaastuvatest allikatest pärineva energia kasutamine. See peaks haarama nii küttele, soojale veele, kui majapidamisseadmetele kulunud energia tervikuna.

Passiivmaja puhul seatakse piiriks, et kogu primaarenergia kulu (sisaldades kütmise, sooja vee, valgustuse, söögitegemise ja kõik muud maja elektriseadmed) ei ületa 120 kWh/(m2 a). Selline kogus energiat läheb tavalises majas üksnes elektriseadmetele ja valgustusele.

 
mustKass
info@passiivmajad.eu Tel: 5182 576 Viljandi, 71007, Koidu 13
Copyright © OÜ Stone House. All rights reserved